Những bài đăng của vietdex.net

CPU là gì ?
Công nghệ

CPU là gì ?

Bạn thường xuyên được nghe thấy CPU mỗi khi nhắc tới máy tính. Vậy CPU là gì ? Chúng có vai trò gì trong máy tính ?