Phân loại kệ sắt chứa hàng trong kho và tầm quan trọng trong quản lý hàng hóa

Kệ sắt chứa hàng là thiết bị giúp nâng, đỡ hàng hóa. Được sử dụng trong các ngành công nghiệp hoặc buôn bán. Sử dụng hệ thống giá kệ đang là lựa chọn phổ biến của các nhà kho công ty, doanh nghiệp hiện nay. I. Phân loại kệ sắt chứa …