WordPress Gutenberg – Đỉnh cao của Editor, cảm hứng blog trở lại

WordPress Gutenberg là trình soạn thảo mới của WordPress, mang đến không gian soạn thảo thuận tiện hơn, cảm hứng hơn

7 thảo luận

  • Nhiều ông cứ kêu cái trình soạn thảo mới củ chuối với… – 25/07/2019
  • Đúng là mỗi người 1 cảm nhận thật, bản thân mính sử… – 15/03/2019
  • Mình dùng Editor mới cũng thích nhưng nhiều chỗ còn khó chịu… – 29/01/2019