Kinh doanh

Những tin tức, câu chuyện trong kinh doanh, những thủ thuật và mẹo quản lý câu chuyện kinh doanh được Jam tập hợp tại chuyên mục này

Tại chuyên mục này, tôi sẽ chia sẻ các trải nghiệm, những nghiên cứu liên quan tới kinh doanh, quảng cáo Facebook, mẹo và mánh chạy quảng cáo Google, phát triển doanh nghiệp …