Wordpress Dev

Hiển thị bài viết liên quan cùng chuyên mục trong WordPress

Chia sẻ code hiển thị bài viết liên quan cùng chuyên mục trong Wordpress cho các bạn nào cần, đây là code mà blog của Jam đang xài nên yên tâm về chất lượng 😀

Xin chào các bạn, theo một yêu cầu của một bạn đọc blog Jam hàng ngày, bạn ý muốn hiển thị bài viết liên quan theo category trong WordPress thì phải làm thế nào, trong bài viết này tôi cũng xin chia sẻ cách nhúng code này vào trong blog của các bạn !

Code hiển thị bài viết liên quan cùng chuyên mục

Code hiển thị bài viết liên quan cùng chuyên mục

Cũng xin lưu ý với các bạn, các bạn có thể cài plugin bài viết liên quan để hiển thị các bài viết trong cùng chuyên mục trong WordPress, rất đơn giản và tiết kiệm thời gian, tuy nhiên lại tốn tài nguyên một tí, nếu host ghẻ có thể dễ dàng lăn ra chết ( chưa chắc nhưng tương đối tốn tài nguyên đấy nha ) nếu không sử dụng các plugin cache !

Bước 1: Các bạn mở file single.php ra, hầu như giao diện nào cũng dùng cái file này, trừ giao diện mới giờ có thể sử dụng file singular.php ! Các code sau đây đều làm việc trên file này nha, không chạy sang file khác đâu !

Bước 2: Tìm ID của category trong Post đó bằng cách thêm hàm Get_the_category();

$cat = get_the_category( get_the_ID() );

Nhớ đặt dòng này ngay dưới hàm get_header(), nói chung đặt ở đâu ta cũng lấy được ID của Category trong Post đó !

Bước 3: Thêm code !

if ($cat) {
                $t = $cat[0];
                $r = new WP_Query(array('posts_per_page'=> 4, 'post__not_in'=> array( get_the_ID() ), 'cat'=> $t->term_id ));
                echo '<h3 class="relate-title">Bài viết liên quan theo category</h3>';
                echo '<div class="show-more-post">';
                while ( $r->have_posts()): $r->the_post();
                    echo '<div class="ovf">';
                    echo '<a href="'.get_permalink().'">'. get_the_post_thumbnail(get_the_ID(), 'thumbnail').'<span class="mh block">'.get_the_title().'</span></a>';
                    echo '</div>';
                endwhile;
                echo '</div>';
                wp_reset_postdata();
}

Trong trường hợp các bạn muốn chỉnh sửa gì thì cứ chỉnh sửa trong cái vòng lặp while bên trên nhé, đừng chỉnh bên ngoài code đó vì nó chả mang ý nghĩa gì cả !

*Code trên bạn đặt dưới cùng của bài đăng, bạn tìm cái thẻ div nào mà bọc the_content() hoặc Get_the_content() thì đặt ngoài cái thẻ div đó là được !

*Nếu bạn không thạo code, bạn có thể đặt linh tinh cả, cho tới khi nào code chạy được thì thôi, hoặc hiển thị đúng thì thôi, yên tâm không hỏng blog được đâu, Ctr+Z để làm gì ?

Chúc các bạn thành công !

Thông tin liên quan

Bạn đang xem bài viết hiển thị bài viết liên quan tại blog cá nhân của Jam. Còn rất nhiều các bài viết khác tại chuyên mục Wordpress Dev đang được yêu thích.