Cuộc sống

Trách nhiệm và nghĩa vụ là gì ? Làm thế nào để phân biệt chúng ?

Câu nói “trách nhiệm và nghĩa vụ” dường như được lặp lại một cách thiếu chính xác và thường được hiểu na ná như nhau. Tuy nhiên trách nhiệm và nghĩa vụ khác nhau kha khá đấy

Ngồi nghe mấy ông trưởng thôn chém gió với các vị bô lão mà buồn cười, cái gì cũng trách nhiệm với nghĩa vụ. À mà sắp tới bầu cử, các bác ý tích cực đi tuyên truyền hơn mọi lần, cả năm chả thấy cái mặt các bác đâu, tự rưng giờ lại thấy thân với dân, chơi bời cùng, chia sẻ chuyện vui buồn. Giá như mà cả năm đều là ngày bầu cử thì đúng là cán bộ sát sạt với dân rồi còn gì nữa …

Con người thường trốn tránh trách nhiệm

Con người thường trốn tránh trách nhiệm

Mấy ông ấy nói với các vị bô lão rằng “Trách nhiệm và nghĩa vụ của các bác là phải đi bầu cử” … TÔI thì lại nghĩ khác một chút, đi bầu cử là Quyền lợiNghĩa vụ chứ không phải trách nhiệm. Trách nhiệm của các vị bô lão có lẽ là dăn dạy con cháu sao cho sống tốt, yêu nước …

Mà nhân nói tới trách nhiệm và nghĩa vụ, hai từ này là hai từ độc lập và không nên hiểu chúng là một. Và cũng không nên đọc chúng cùng nhau một cách tùy tiện. Trừ các trường hợp đúng cho cả hai, nếu không ta sẽ chỉ có trách nhiệm hoặc chỉ có nghĩa vụ với một sự việc nào đó mà thôi !

Trách nhiệm là gì ?

Trách nhiệm là điều phải làm, phải gánh vác hoặc phải nhận lấy về mình.

Trách nhiệm là tự bản thân chúng ta quyết định, từ trong con người mà ra, ví dụ như bạn sinh ra em bé, bạn phải có TRÁCH NHIỆM nuôi em bé, và mặc nhiên bạn sẽ có trách nhiệm đi kiếm tiền về nuôi con, điều này không ai bắt buộc bạn làm, và bạn cũng không cần nhắc nhở đến điều đó, có thể đó là một bản năng !

Ví dụ tiếp theo: Bố mẹ có trách nhiệm phải dạy dỗ con cái, ông bà có trách nhiệm dạy dỗ con cháu !

Ngoài ra còn có ví dụ khác nói về trách nhiệm đó là chịu sự phân công của người khác và làm đúng như sự phân công đã đề ra. Ví dụ như ông Phó Chủ Tịch phải có trách nhiệm giải quyết các công việc đã được phân công bởi Chủ tịch ! Hoặc trường hợp khác là Đội cầu đường X phải có trách nhiệm sửa đường và theo dõi tình trạng đường xá trong KM số X tới số Y …

Nghĩa vụ là gì ?

Nghĩa vụ là việc mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc phải làm đối với xã hội, đối với người khác.

Nghĩa vụ là điều tác động từ bên ngoài bắt buộc bạn phải thực hiện để hoàn thành một sứ mệnh, tôi lấy ví dụ như sứ mệnh bảo vệ đất nước được chia đều cho toàn bộ công dân ở trong đất nước Việt Nam này, và mọi người đều phải có nghĩa vụ đi bộ đội, vào quân ngũ thực hành trước để thực hiện các sứ mệnh bảo vệ đất nước nếu cần, đó gọi là nghĩa vụ !

Như vậy, tôi vừa chia sẻ với các bạn hai định nghĩa là Trách nhiệm và Nghĩa Vụ, đây là cách hiểu của tôi cho dễ hiểu chứ tôi không trích dẫn trong sách nào hết, nói chung là chúng ta cứ hiểu như vậy cho dễ nhớ !

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ !

Thông tin liên quan