Wordpress Dev

Hiển thị bài viết liên quan theo tag của bài viết trong WordPress

Hiện tại Jam cũng như bao nhiêu các blog khác, đều hiển thị các bài viết liên quan theo một tiêu chí …

Hiện tại Jam cũng như bao nhiêu các blog khác, đều hiển thị các bài viết liên quan theo một tiêu chí nào đó, mỗi blog đều nên có bài liên quan để tăng thời gian On-site hoặc để tạo ra internal link tự nhiên, và sau đây mình xin chia sẻ cách tạo một danh sách bài viết liên quan như của Jam nhé.

Các bạn mở file single.php trong gói giao diện ra, thêm vào dòng code này trong vòng lặp, trước endwhile; nhé:

<?php
// show bài liên quan ...
$tag = wp_get_post_tags(get_the_ID());
$t = $tag[0];
if ($t) {
echo '<div class="relate-title">'. get_the_tag_list('<div itemprop="keywords">Bài viết khác cùng tag ', ' ', '</div>') .'</div>';
$r = new WP_Query(array('posts_per_page'=> 8, 'post__not_in'=> array( get_the_ID() ), 'tag'=> $t->slug ));
echo '<ol class="show-more-post">';
while ( $r->have_posts()): $r->the_post();
echo '<li><a href="'.get_permalink().'">'.get_the_title().'</a> <span> - '.get_the_date('d-m-Y H:m').'</span></li>';
endwhile;
echo '</ol>';
wp_reset_postdata();
}
?>

Để mình giải thích thêm:

wp_get_post_tags là hàm dùng để lấy danh sách tag dưới dạng mảng ( array )

wp_reset_postdata là hàm để giúp WordPress quay trở lại loop chính của mình, nếu không có hàm này thì các hàm sau vòng lặp này sẽ bị nhầm lẫn và hiển thị không đúng, kể cả các hàm get_the_title hay the_content sẽ bị nhầm nhọt linh tinh.

Vậy là bạn đã hiển thị được bài đăng liên quan theo tag “đẹp” như Jam Việt rồi nha !

Chúc các bạn thành công !

 

Thông tin liên quan