Wordpress Dev

Lỗi 404 trong WooCommerce

Thật đau đầu con nhà giàu, vừa thiết kế website  cho khách hàng xong thì bị lỗi một loạt 404, chưa biết …

Thật đau đầu con nhà giàu, vừa thiết kế website  cho khách hàng xong thì bị lỗi một loạt 404, chưa biết là do khách hàng hay do cơ sở dữ liệu bị Crash nữa.

Bệnh như sau:

Toàn bộ sản phẩm vào bình thường, mỗi tội danh mục sản phẩm bị lỗi 404, không hiểu tại sao, các bài viết trên blog cũng bình thường mà chỉ có mỗi cái danh mục vấn đề !

Tôi kiểm tra file .htaccess, set quyền cho nó về 777, vào trong admin > Permalink rồi bấm lưu mấy lần cho nó tạo lại file .htaccess mà chả thấy , vẫn lỗi tương tự.

Làm thử trên vài cách của cộng đồng cũng không ăn thua, chả có nhẽ bó tay ? Tôi vào trong core xóa plugin WooCommecer rồi cài lại, vẫn vậy, không khả quan hơn chút nào cả !

Tiếp theo, tôi thử bằng cách kiểm tra bảng Option trong cơ sở dữ liệu, không thấy có gì khả nghi vì dữ liệu vẫn truy cập được, tôi click vào sửa dữ liệu, vẫn vậy !

Đành phải thử cách khác, lấy nguyên cái bảng _option của một blog đang chạy táng sang, rồi kích hoạt toàn bộ plugin, thì thấy trang lại chạy bình thường, không còn lỗi 404 nữa !

Hôm nay ngồi vọc vạch tí, lại bị lỗi 404 chết tiệt đó, thế là bao nhiêu công sức cài đặt widget và các trường khác đi tong, chán đời !

Thôi, cài lại cho khách mà không dùng WooCommecer vậy !

Chán như con dán !

Thông tin liên quan