Logo của bbPress

Visual editor trong BBpress, bộ soạn thảo thân thiện cho diễn đàn

Bật Visual Editor trong Bbpress
Bật Visual Editor trong Bbpress

Từ phiên bản BBpress 2.3 trở đi, Visual editor trong diễn đàn mặc định sẽ được tắt để cải thiện tốc độ load của trang, nhưng bạn có thể bật chúng lên bất cứ lúc nào muốn, bằng cách thêm vào plugin hoặc file functions.php của giao diện:

function bbp_enable_visual_editor( $args = array() ) {
    $args['tinymce'] = true;
    return $args;
}
add_filter( 'bbp_after_get_the_content_parse_args', 'bbp_enable_visual_editor' );

Ngoài ra, nó cũng chấp nhận các cấu hình của hàm wp_editor() nhưng cấu hình trong hàm PHP như sau:

function bbp_enable_visual_editor( $args = array() ) {
    $args['tinymce'] = true;
    $args['quicktags'] = false;
    return $args;
}
add_filter( 'bbp_after_get_the_content_parse_args', 'bbp_enable_visual_editor' );

Bạn có thể tham khảo link wp_editor để có thể cấu hình theo ý muốn của mình, hoàn toàn dễ dàng ! Thậm chí bạn cũng có thể thêm nút Upload vào trình Visual editor !

Tuy nhiên, vì các tag HTML qua form này được lọc thêm một lần nữa trước khi lưu vào trong cơ sở dữ liệu, điều này sẽ làm cho bản lưu chứa các thẻ HTML bị escape kiểu &ln;div thì các bạn cần phải thêm hàm sau vào trong file functions.php của mình nhé:

function bbp_tinymce_paste_plain_text( $plugins = array() ) {
    $plugins[] = 'paste';
    return $plugins;
}
add_filter( 'bbp_get_tiny_mce_plugins', 'bbp_tinymce_paste_plain_text' );

a

TÁC GIẢ:

Tôi là Jam, thâm niên 7 năm thiết kế website và làm SEO. Hãy theo dõi blog của tôi để nhận được nhiều chia sẻ thú vị xung quanh chủ đề công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *