PHP

UpperCase và LowerCase trong tên biến PHP

Từ trước tới nay tôi chỉ quen lập trình với biến lowercase mà không để ý rằng, PHP phân biệt tên biến giữa lowercase và UPPERCASE trong tên biến, ngày hôm nay thử với kiểu viết biến và hàm theo phong cách của bọn ZEND thấy chuối chuối kiểu gì ấy, chắc chỉ để dễ nhìn !

Này nhé, cái này và cái Này sẽ khác nhau nhé:

$Tong != $tong;
// hoặc
$TongChiTietGia != $tongchitietgia;

Vì thế, các bạn cần phải thống nhất cách đặt biến trong lập trình, kẻo lại thấy lạ, chính nó mà không phải chính nó 😀

Ví dụ, cách của tôi là viết lowercase hết toàn bộ các biến trong PHP, và nếu thích dễ nhìn thì dùng dấu gạch dưới như thế này:

$tong_tien_chi_nhanh = 0;

Như vậy thì các bạn sẽ tránh được các trường hợp đáng tiếc là cứ UPPERCASE xong lại LOWERCASE lẫn lộn, đến lúc không ra đáp án gì mặc dù chúng ta cho rằng “tao gọi đúng hàm và đúng biến rồi cơ mà …”

Lưu ý

Hàm của PHP không phân biệt in hoa và chữ thường, nhưng biến thì có, cho nên các bạn có thể viết như sau đây:

function Test_Case(){
    echo 'I Love JamViet.com';
}
test_case();

Chúc các bạn thành công !

TÁC GIẢ:

Tôi là Jam, thâm niên 7 năm thiết kế website và làm SEO. Hãy theo dõi blog của tôi để nhận được nhiều chia sẻ thú vị xung quanh chủ đề công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *