Kinh doanh

Thuế khoán là gì ?

Có rất nhiều loại thuế khác nhau áp vào doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Vậy thuế khoán dành cho đối tượng nào ?

Thuế khoán thường áp vào các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, không có tư cách pháp nhân.

Thuế khoán là gì ?

Thuế khoán là một loại thuế có giá trị cố định đánh vào tất cả các cá nhân. Loại thuế này buộc mỗi cá nhân phải nộp cho chính phủ một khoản tiền như nhau không phân biệt khả năng thu nhập, tích lũy, tiêu dùng…của họ. Thuế khoán dùng thu nhập hàng tháng làm căn cứ đóng thuế.

Làm thế nào để xác định doanh thu để đóng thuế ?

–  Hộ kinh doanh tự kê khai dự kiến doanh thu cho thời kỳ khoán ổn định;

–  Cơ quan thuế căn cứ dự kiến doanh thu hộ kinh doanh kê khai, phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế phường, xã điều tra thực tế xác định doanh thu kê khai có sát hay không;

–  Cơ quan thuế căn cứ kết quả kê khai và điều tra lập dự kiến doanh thu tính thuế của từng hộ;

–  Công khai dự kiến doanh thu, mức thuế của từng hộ để hộ kinh doanh và nhân dân tham gia;

–  Thông qua Hội đồng tư vấn thuế cho ý kiến đối với từng trường hợp cụ thể.

Công thức tính thuế khoán

Dựa trên biểu giá trị gia tăng trên doanh thu của cục thuế ban hành, nhân với doanh thu , nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng để khoán thuế giá trị gia tăng.

Dựa trên biểu tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu do cục thuế ban hành, nhân với doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, nếu thu nhập này trên 4.000.000đ/1 tháng mới chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thí dụ : Doanh thu khoán của bạn là 25.000.000đ tháng ,ngành bán lẻ có giá trị gia tăng là 8%, thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu là 7%

Thuế giá trị gia tăng của bạn là:   25.000.000×8%x10% = 200.000đ.

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của bạn :  25.000.000×7% = 1.745.000đ chưa đến mức chịu thuế thu nhập cá nhân.

Cơ sở pháp lý quy định về thuế khoán

 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

–  Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2002/NĐ-CP điều chỉnh mức thuế Môn bài do Bộ Tài chính ban hành

Chúc các doanh nghiệp thành công !

Thông tin liên quan

Landing page là gì ?
Kinh doanh

Landing page là gì ?

Chắc hẳn bạn nghe nhiều tới thuật ngữ Landing Page trong Marketing Online, vậy landing page là gì ? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này

Bạn đang xem bài viết Thuế khoán là gì tại blog cá nhân của Jam. Còn rất nhiều các bài viết khác tại chuyên mục Kinh doanh đang được yêu thích.