Hiển thị Icon Video lên bài đăng cho đẹp hơn :D

Thêm icon Youtube vào trong bài viết trên WordPress

Tôi vừa làm xong một giao diện tin tức cho một khách hàng mới, theo yêu cầu của anh ấy là cần phải hiển thị cái icon cho bài viết nào có Youtube nhúng vào trong website, sau đây tôi xin chia sẻ cho những ai đang cần làm việc này nhé.

Hiển thị Icon Video lên bài đăng cho đẹp hơn :D
Hiển thị Icon Video lên bài đăng cho đẹp hơn 😀

Và code thực thi như sau:

function _display_video_icon( $text ) {
if ( preg_match('@youtube@', $text, $match))
return '<span class="videoicon"></span>' . $text;
return $text;
}
add_filter('the_content', '_display_video_icon');

Trong code trên nó sẽ kiểm tra xem có đường dẫn Youtube không, nếu có thì hiển thị một thẻ SPAN có class là Videoicon, còn nếu không thì trả về text nguyên vẹn.

Đây là code đơn giản nhất để các bạn thêm Icon Youtube vào bài đăng, nếu các bạn cần một code hiển thị bên ngoài bài đăng hoặc hiển thị nơi bạn cần thì thêm đoạn code này vào trong vòng lặp:

function show_video_icon() {
global $post;
if ( preg_match('@youtube@', $post->post_content, $match))
return '<span class="videoicon"></span>';
}

Và kết quả là thế này:

Hiển thị bài đăng có video bên category
Hiển thị bài đăng có video bên category

Các code này có thể áp dụng để hiển thị file âm thanh, nhạc nhẽo hoặc hiển thị icon có ảnh cho bài đăng, vẫn cùng là một cách nhưng sửa phần code PREG_MATCH thành đường dẫn trang bạn đang nhúng !

Chúc các bạn thành công !

TÁC GIẢ:

Tôi là Jam, thâm niên 7 năm thiết kế website và làm SEO. Hãy theo dõi blog của tôi để nhận được nhiều chia sẻ thú vị xung quanh chủ đề công nghệ.

Có 2 bình luận !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *