Kinh doanh

Tập đoàn là gì ?

Tập đoàn rất lớn so với tưởng tượng của chúng ta, tuy nhiên cũng có những “tập đoàn” nhỏ xíu

Những cái tên như tập đoàn Intel, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát, tập đoàn FLC … đều chưa đủ để chúng ta hiểu rõ tập đoàn là gì !

Tập đoàn là gì ?

Theo WikiPedia: Tập đoàn kinh tế là một thực thể pháp lí, mà trong khi được sở hữu chung bởi một số người tự nhiên hoặc những thực thể pháp lí khác có thể tồn tại hoàn toàn độc lập khỏi chúng sự tồn tại độc lập này cho tập đoàn những quyền riêng mà những thực thể pháp lí khác không có. Quy mô và phạm vi về khả năng và tình trạng của tập đoàn có thể được chỉ rõ bởi luật pháp nơi sát nhập.

Theo Viện nghiên cứu Quản lí Kinh tế Trung ương CIEM thì: “Khái niệm tập đoàn kinh tế được hiểu là một tổ hợp lớn các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hoạt động trong một hay nhiều ngành khác nhau, có quan hệ về vốn, tài chính, công nghệ, thông tin, đào tạo, nghiên cứu và các liên kết khác xuất phát từ lợi ích của các bên tham gia. Trong mô hình này, “công ty mẹ” nắm quyền lãnh đạo, chi phối hoạt động của “công ty con” về tài chính và chiến lược phát triển.

Còn theo ông Hồ Xuân Tùng, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp phát biểu trên báo Nhân dân thì: “Mô hình tập đoàn là một hình thái tổ chức giữa các doanh nghiệp. Còn nhiều quan niệm khác nhau về tập đoàn, song cũng có một điểm chung nhất là: Tập đoàn doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có kết cấu tổ chức nhiều cấp, liên kết nhau bằng quan hệ tài sản và quan hệ hợp tác nhằm đáp ứng đòi hỏi của nền sản xuất hàng hóa; các doanh nghiệp trong tập đoàn đều có pháp nhân độc lập.

Theo quy định tại Điều 188 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì Tập đoàn kinh tế đươc hiểu như sau:

Tập đoàn kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

Tập đoàn kinh tế không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Tập đoàn kinh tế có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác.

Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật.

Công ty mẹ, công ty con có mối quan hệ như thế nào ?

– Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

+ Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

+ Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

– Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

– Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

Điều kiện để trở thành tập đoàn

Với doanh nghiệp đã hoạt động

  • Kinh doanh có lãi trong 3 năm liên tiếp liền kề trước năm được lựa chọn
  • Tình hình tài chính được chủ sở hữu đánh giá ở mức độ bảo đảm an toàn
  • Trình độ nguồn nhân lực và năng suât lao động cao hơn mức trung bình của các doanh nghiệp khác hoạt động trong cùng ngành, lĩnh vực hoạt động
  • Trình độ trang thiết bị, công nghệ ở mức tiên tiến; quản lý hiện đại
  • Quản lý có hiệu quả cổ phần, phần vốn góp tại các doanh nghiệp khác
  • Hoạt động trong phạm vi toàn quốc và ở nước ngoài

Với tập đoàn thành lập mới

Tập đoàn kinh tế dự kiến được thành lập phải đáp ứng các điều kiện sau

Có ngành, lĩnh vực kinh doanh chính thuộc ngành, lĩnh vực sản xuất, cung úng sản phẩm, dịch vụ đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh quôc gia về kinh tế; tạo nền tảng về hạ tầng kinh tế quốc gia; tạo động lực nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ quy định các ngành, lĩnh vực kinh doanh được xem xét thành lập tập đoàn kinh tế trong từng thời kỳ. 

Công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế phải đáp ứng các điều kiện sau

Vốn điều lệ của công ty mẹ không thấp hơn 10.000 tỷ đồng. Trường hợp công ty mẹ được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì phần vốn nhà nước phải chiếm tối thiểu 75% vốn điều lệ của công ty mẹ. 

Bên cạnh đó, công ty mẹ phải có nguồn nhân lực đủ trình độ, kinh nghiệm và khả năng kinh doanh ngành nghề chính và các ngành nghề có liên quan; quản lý vốn đầu tư và quản trị điều hành, phối hợp hoạt động các công ty con, công ty liên kết.

Có khả năng sử dụng bí quyết công nghệ, thương hiệu, thị trường để chi phối các công ty con và tiến hành liên kết với các công ty liên kết khác.

Có nguồn lực tài chính hoặc có phương án khả thi để huy động nguồn lực tài chính, bảo đảm đầu tư đủ vốn vào các công ty con và các công ty liên kết. 

Tập đoàn kinh tế phải có tối thiểu 50% số công ty con hoạt động trong những khâu, công đoạn then chốt trong ngành, lĩnh vực kinh doanh chính và tổng giá trị cổ phần, phần vốn góp của công ty mẹ tại các công ty con này tối thiểu bằng 60% tổng nguồn vốn đầu tư của công ty mẹ tại các công ty con, công ty liên kết. 

Công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ phải là những công ty được thành lập để phát triển, nắm giữ các bí quyết công nghệ phục vụ trực tiếp việc thực hiện các nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh chính của công ty mẹ.

Cách lách luật của doanh nghiệp Việt Nam

Vì từ “tập đoàn” gợi lên một khối doanh nghiệp lớn mạnh, làm ăn hiệu quả. Cho nên rất nhiều doanh nghiệp đã sử dụng từ “tập đoàn” mặc dù doanh nghiệp chỉ là loại siêu siêu nhỏ.

Cách lách luật đơn giản nhất là sử dụng từ “tập đoàn” trong tên gọi. Ngay cả công ty cổ phần Hòa Phát nổi tiếng tới thế vẫn chỉ là “công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát” chứ chưa lên tập đoàn nhé các bạn !

Chúc các doanh nghiệp thành công !

Thông tin liên quan

Landing page là gì ?
Kinh doanh

Landing page là gì ?

Chắc hẳn bạn nghe nhiều tới thuật ngữ Landing Page trong Marketing Online, vậy landing page là gì ? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này

Bạn đang xem bài viết tập đoàn là gì tại blog cá nhân của Jam. Còn rất nhiều các bài viết khác tại chuyên mục Kinh doanh đang được yêu thích.