Viết blog

Những thủ thuật, hướng dẫn liên quan tới Viết blog, Viết blog kiếm tiền, mẹo làm sao viết blog thật hay và có nhiều lượt truy cập, tất cả đều được đề cập tại tag #Viết blog

Chuyển nhà nào …

Hôm nay tôi chuyển nhà, mà nhớ kỷ niệm ngày trước mình chuyển chỗ ngồi thôi còn nhớ chỗ cũ thì thử hỏi chuyển nhà nó là chuyện to thế nào với tôi 😀 Tạm biệt chiếc bàn thân yêu, bộ ấm xuyến uống trà chẳng bao giờ dơ bẩn, …

6 thảo luận

  • […] ảnh là lúc tôi search thử từ chuyển nhà trên công… – 28/03/2015
  • Nhìn bác Hiển trong ảnh béo nhờ 😀 – 27/08/2014
  • Cấm em đi đào mồ, anh chuyển nhà từ mười mấy năm… – 9/05/2014