Twitter

Open Grap là gì ? Có liên quan tới SEO không ?

Hiện nay với sự bùng nổ của mạng xã hội, thì việc làm seo cũng phải dựa một phần vào mạng xã hội mà nã, mà kể cả ông tìm kiếm nội dung website lớn nhất thế giới là Google cũng sẽ dựa một phần vào sự “social” của một …

1 thảo luận

  • Nó là cái gì thế ạ? em chưa hiểu dùng nó như… – 2/04/2015

Twitter – mạng xã hội chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam

Khi mọi sự quá phức tạp – từ cuộc sống, công việc và gia đình, thì nhân loại sẽ cần một thứ ngắn gọn, đơn giản mà truyền tải thông tin nhanh chóng, Twitter ra đời với ý nghĩa đó, nhưng thực sự ở Việt Nam, nó chưa có đất …

2 thảo luận

  • Một điểm nữa là Twitter hoạt động khá là thoáng, các “pon… – 7/11/2014
  • Vì bạn mình không dùng nên mình cũng chẳng thể lên đó… – 6/11/2014