Truyện ma

Quỷ thần cây đa, ma cây gạo

Tôi từ bé tới giờ, luôn được tuyên truyền vào đầu bởi ông nội làm bác sĩ rằng: Không có ma quỷ đâu con ạ, chỉ có con người với con người đâu, tin ông đi, ông 70 tuổi mà chưa gặp được con nào … Ấy thế mà có …

2 thảo luận

  • Blog cá nhân, không câu view 😀 – 15/03/2016
  • Khiếp… Bữa này anh Jam còn kể cả chuyện kinh dị để… – 15/03/2016