Suy ngẫm

Gái khôn không sợ bị ế …

Gái xấu sợ ế, gái héo sợ ế, gái dốt sợ ế, gái nghèo sợ ế nhưng gái khôn thì không bao giờ. Gái khôn tuyên bố như đinh đóng cột, sợ thế được gì! Gái khôn chả sợ ế … Trong từ điển của gái khôn không bao giờ …

1 thảo luận

  • Chuẩn men anh ! Gái khôn có quyền chảnh nữa chứ nhỉ… – 3/04/2014