SQL

Sypex Dumper: Upload và backup dữ liệu lớn – hướng dẫn sử dụng Sypex Dumper

Xin chào các bạn, lần trước tôi có đăng bài viết làm thế nào để upload dữ liệu lớn lên host, tuy nhiên một số bạn không thể làm được do hạn chế của từng host hoặc do các bạn không thành thạo lập trình, okey không sao, hum nay …

Sql injection là gì ? Tìm hiểu cách thức tấn công SQL Injection !

SQL Injection đúng như cái tên của nó, là cách thức tấn công vào lỗ hổng của website nhằm vào được cơ sở dữ liệu, bằng cách chèn thêm một đoạn query của SQL để làm sai lệch câu lệnh truy vấn, từ đó có thể phá hủy website hoặc …