Phần mềm theo dõi

Cài Addthis, người dùng bị theo dõi một cách bắt buộc

Addthis là một công ty chỉ phát triển một công cụ chia sẻ mang tên là addthis để nhúng vào các website giúp cho việc chia sẻ thông tin lên các mạng xã hội và blog một cách dễ dàng, đây chỉ là một đoạn Javascript không hơn không kém, …

5 thảo luận

  • May mà mình cẩn thận search. Đang định cài lên website. May… – 1/04/2016
  • Cũng có chút suy nghĩ rồi đây, trước giờ toàn dùng cái… – 28/08/2014
  • thật là nguy hiểm. em toàn cài nó cho toàn bộ site… – 23/07/2014