Phần mềm đồ họa

Canva – công cụ trực tuyến làm thiết kế đồ họa trở nên đơn giản hơn

Không những thiết kế banner, mà Canva còn là công cụ tuyệt vời để thiết kế ảnh đăng mạng xã hội, thiết kế website, thiết kế namecard và áp phích, ảnh bìa Facebook, nói chung mọi thứ bạn có thể tưởng tượng

3 thảo luận

  • Công nhận cái này rất tiện, nhiều lúc không có ý tưởng… – 5/09/2018
  • Xin chào ! Mình gần đây chuyển sang viết robots nên cũng… – 1/09/2018
  • A Jam dạo này bân gì vây,? ít thấy đăng bài trên… – 31/08/2018