Outbound Links

Outbound Links là một thuật ngữ của SEO, dùng để chỉ các đường link dẫn ra ngoài domain, thường gọi là backlink out, hoặc link out, hoặc links !
Outbound links là một trong những vấn đề rất quan trọng nằm trong tối ưu nội dung trong SEO. Ngoài ra nhắc tới những thủ thuật làm SEO không thể không nhắc tới Outbound links !

Outbound links, External links là gì ? Chúng có vai trò thế nào trong SEO ?

Link out, hay Outbound Links, hay External link là gì, chúng có vai trò như thế nào trong SEO ?

12 thảo luận

  • Cứ nghĩ làm sao tốt cho người dùng thì có khả năng… – 16/08/2017
  • Trang chủ luôn có giá trị cao nhất, sau đó tới giới… – 15/08/2017
  • Ah cho mình hỏi cái nữa là mình thấy có một số… – 14/08/2017