lập trình

Quyết tâm học Drupal để bằng bạn bằng bè

Tôi khởi đầu bằng wordpress, mã nguồn mở này tưởng chừng như chỉ làm được blog vậy mà nó đã mở cho tôi vô số chân trời, hơn cả một CMS thông thường, thử nhìn vào http://viettinlaw.com và http://muasamvui.com xem có phải wordpress đó không ? Hay http://maxitalk.net hay http://vncart.net …