Landing page

Landing Page hay gọi trang đích của một chiến dịch quảng bá trang web, nhằm hướng tới sự bán hàng. Tất thảy các thủ thuật tạo Landing page đẹp hay các công cụ tạo landing page quảng cáo sẽ có mặt trong chuyên mục này.