JavaScript

Công cụ mã hóa file Javascript – tránh lộ code

Làm thế nào để mã hóa file javascript trên website ? Bạn biết đấy, chúng ta có thể lấy bất kỳ một hàm nào của ai đó trên website

3 thảo luận

  • Admob của Google có độ phủ quảng cáo cao nhất và trả… – 24/09/2018
  • sr em đặt câu hỏi tại topic này vì tp này mới… – 24/09/2018
  • em muốn hỏi về quảng cáo admob ! nói chính xác hơn… – 24/09/2018

Mootools và Jquery – hai thư viện Javascript Framework nổi tiếng

Nhắc tới Javascript, người ta thường mường tượng tới những lệnh dài lê thê mà gõ sao cho kịp ý tưởng là cả một vấn đề, thử một lệnh cơ bản thế này: var pre = document.getElementByID(‘pre’); Để đơn giản hóa nó, người ta sẽ tạo ra thư viện để rút gọn toàn bộ các lệnh dài lê thê của …

1 thảo luận

  • Bản thân mình cũng quen với jquery hơn nhưng cũng thấy sự… – 15/02/2016