Google Pigeon

Thuật toán Google Pigeon của Google nhằm xếp hạng lại những kết quả liên quan tới vùng miền, với những website có nội dung và khai báo địa chỉ gần với người tìm kiếm nhất. Theo dõi thông tin trên Jam Việt để cập nhật thông tin về Google Pigeon

Google Pigeon được cập nhật, những kết quả liên quan tới local business sẽ bị ảnh hưởng

Google Pigeon là thuật toán mới của Google để cải thiện các kết quả tìm kiếm liên quan tới local Search ! Bạn nên tìm hiểu thêm thông tin về Local SEO để có thể hiểu được thuật toán mới này. Đôi điều về Google Pigeon Ví dụ, bạn tìm …