Google Drive

Dịch ảnh sang text hoặc Word sử dụng Google Drive

Jam không ngờ Google lại thông minh tới vậy, nó có thể dịch nguyên một cái ảnh có chữ sang chữ thông thường được, và sau đây Jam xin chia sẻ thông tin này với các bạn ! Trước hết, Jam thử nghiệm với cái ảnh này: [caption id=”attachment_7593″ align=”aligncenter” …

2 thảo luận

  • Mình đã dùng nhiều phần mềm thì thấy convert online là chất… – 17/12/2017
  • Bài viết rất rõ ràng! Rất hữu ích! Cám ơn tác giả… – 31/12/2015