Email

Gửi email sao cho đúng ? Chuẩn và không ức chế ?

Hàng ngày, tôi phải trả lời email tới rất nhiều khách hàng, nhưng một số Email tôi sẽ trả lời ngay lập tức, còn một số email thì chỉ có rảnh không có việc gì làm thì tôi mới trả lời, tại sao vậy ? Logo …

3 thảo luận

  • hj mình đã gửi cho Jam nhé 🙂 – 10/10/2015
  • Alo, bạn ơi bạn cần gì thì gửi email cho mình nha,… – 10/10/2015
  • Trả biết lỗi của mình là gì mà nhờ Jam tư vấn… – 10/10/2015

Hướng dẫn cấu hình SMTP của Gmail để gửi email trên WordPress

Hướng dẫn thiết lập SMTP của Gmail cho WordPress giúp dễ dàng gửi email trên WordPress không bị vào SPAM, ngay cả khi hosting không hỗ trợ email riêng

8 thảo luận

  • Thanks bạn nhé. Mình cũng vừa tìm hiểu được, có 2 bước… – 14/09/2015
  • Nếu bạn đang chạy VPS hoặc Server thì nên tham khảo bài… – 14/09/2015
  • Vẫn không được bạn à. Mình làm theo nhưng vẫn báo lỗi…. – 14/09/2015