doanh nghiệp

British Council là tổ chức phi lợi nhuận

Doanh nnghiệp xã hội phi lợi nhuận, không vì lợi nhuận và có lợi nhuận

Hôm nay ngồi với anh bạn trong một buổi chiều đẹp trời, cuộc trò chuyện kéo dài 3 tiếng đồng hồ để …

2 thảo luận

  • Cảm ơn bài viết của bạn! Rất bổ ích - 10/09/2016
  • phi lợi nhuận và không vì lợi nhuận nhưng không phải là... - 3/01/2016