cơ sở dữ liệu

Kết nối database trong WordPress

Vài mẹo kết nối database trong WordPress giúp các bạn nhanh chóng hiểu được cách query trong WordPress, cực kì đơn giản và dễ sử dụng hơn rất nhiều so với các CMS khác !

4 thảo luận

  • Buồn cười thật, blogger với tumblr là bạn đang nhìn thấy giao… – 29/09/2017
  • em đang làm khóa luận liên quan đến wordpress, em muốn kết… – 21/04/2017
  • Haiza code php gì mà nhìn ko có thiện cảm, toàn đô… – 24/12/2016

Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu và cách tối ưu nhất

Hôm nay tôi đang phải đối mặt với bài toán của cơ sở dữ liệu mà cần phải giải quyết ngay lập tức nên đã tìm ra cách rất hay của cộng đồng … Mẹo như sau: Trong một bảng dữ liệu, nếu trường nào thường phải ghi đọc thì …

2 thảo luận

  • Tất cả các vấn đề bạn mắc phải đều được giải quyết… – 3/10/2016
  • xin chào jam! mình không phải dân kỹ thuật cũng không phải… – 3/10/2016