Chiều thứ bảy

Thứ bảy máu chảy về tim

Và thế là lại thứ bảy, Thứ bảy máu chảy về tim là muốn nói thứ bảy con người ta thường bị nhớ tới gia đình, hoặc được gặp con pồ đi xem phim, thứ bảy …

2 thảo luận

  • Mình thì nhớ người yêu cũ ngày thứ bảy ! Thế mới… – 27/10/2018
  • Cứ mỗi thứ bảy em lại nhớ nhà da diết anh ạ… – 27/10/2018