Blackberry

BlackBerry Priv, BlackBerry KeyOne, BlackBerry Leap đều khó Root

Bạn muốn root blackberry để sở hữu phần cứng giá rẻ, phần mềm ngon nghẻ ? Không phải dễ như bạn nghĩ khi Blackberry đã có Dtek

2 thảo luận

  • Có cách nào cài android vào PPse không bạn, mình thấy trên… – 19/03/2019
  • giao diện mới đơn giản ghê – 23/11/2018