Pinterest không cho phép chỉnh sửa nút PIN IT !

Hôm trước khách hàng yêu cầu mình thêm nút Pinterest vào trong website cho đủ bộ, nhưng khổ một nỗi là các mạng xã hội khác như Facebook, Google+ hay Twitter đều cho phép mọi người chỉnh sửa được cái Icon của nó, thậm chí cho thằng đường dẫn Share vào trong thẻ A để cấu hình cho nó tiện, thì với lão Pinterest lại không !

Tôi cũng có đi vòng vèo quanh Google và nhiều người quan tâm tới cách custom cái nút này 😀 ở trên StackOverflow có rất nhiều webmaster chỉ cách hack nó như thêm %20 vào trong đường dẫn các kiểu con đà điểu, đều không chạy !

Dải nút chia sẻ đồng bộ, chỉ có mỗi Pinterest là ảo :D
Dải nút chia sẻ đồng bộ, chỉ có mỗi Pinterest là ảo 😀

Tôi ngồi mãi vẫn cứ thắc mắc là tại sao một hãng lớn như Pinterest lại không nhìn các đối thủ của mình để mà phát triển sản phẩm, lại cứ phải đi theo kiểu mình ta đi, nhưng nghĩ cho kĩ thì nó cũng có cái lý của nó.

Các mạng xã hội khác cho phép chia sẻ đường dẫn, còn với Pinterest thì là chia sẻ ảnh, Pin một ảnh nào đó lên trên mạng xã hội này, nên việc chọn ảnh từ một bài viết trên trang của bạn là phải tự động nên nó bắt mình phải include cái file JS của nó vào, tiếp theo nữa là việc Pin một ảnh nào đó trong bài viết ngoài việc thực hiện tự động bởi nó ra, thì mình có thể viết một thư viện Javascript để làm việc đó, và lúc đó có thể tự custom được cái nút chết toi kia:

https://www.pinterest.com/pin/create/button/
?url=[URL]&media=[IMAGE_URL]&description=[DESCRIPTION]

Tức nhất là cái link tới ảnh, nếu bạn không khai báo thì nó chả nhận, mà nếu nó muốn tự động nhận thì phải dùng thư viện của nó, và lúc đó cái nút kia lại hết đường chỉnh sửa 😀

Chúc cả nhà ngủ ngon !

TÁC GIẢ:

Tôi là Jam, thâm niên 7 năm thiết kế website và làm SEO. Hãy theo dõi blog của tôi để nhận được nhiều chia sẻ thú vị xung quanh chủ đề công nghệ.

Có 1 bình luận !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *