Wordpress Password

Lỗi 500 Internal service error khi truy cập Custom post type

Hôm vừa rồi tôi có hỗ trợ cho anh bạn Đất Bình Dương, anh ý muốn tạo ra một loại Post mới tên là tin tức, sau khi xem xong yêu cầu tôi liền dùng hàm có sẵn trong WordPress để tạo ra một Custom Post Type mang tên News, tiếp theo tạo tiếp Custom Taxonomy để làm nhóm chuyên mục tin, nhưng sau khi tạo và đăng bài ầm ầm vào thì phát hiện ra rằng Google không thể index bài viết.

Kiểm tra qua một vòng, bật debug lên mà tôi không thể hiểu lỗi tại đâu, không phải do file robots.txt chặn, cũng không có thẻ Header X-Robots nên đành phải check Google Webmaster xem sao thì thấy nó báo lỗi 500 !

Check qua respone header thì thấy rõ ràng trang trả về mã lỗi 500 Internal server thay vì 200 OK !

Dạo qua một vòng Internet, tôi thấy có bạn đã fixed được lỗi này, đây là lỗi xảy ra trên Server chứ không phải là WordPress, có thể hàm đăng kí custom post type đã hơi ngốn RAM mà làm cho Server bị lỗi !

Check lại bản chất của vấn đề, lỗi 500 thường là do file htaccess hành động hoặc quy định sai gây ra lỗi, khả năng thứ hai là do php_memory_limit đã tới hạn, như vậy thì khả năng bộ nhớ cho PHP là cao nhất.

Bạn ở trên Internet kia đã fixed lỗi này bằng cách tăng bộ nhớ dành cho PHP lên, nếu có quyền truy cập và chỉnh sửa PHP.INI thì các bạn cũng dễ dàng fixed lỗi này bằng cách thêm dòng sau vào file wp-config.php:

define('WP_MEMORY_LIMIT', '64M');

Trường hợp khác, các bạn cần phải tạo một file php.ini với nội dung như sau:

memory_limit = 128M ;

Tuy nhiên, nếu bạn đang dùng sharehost thì bó tay, bạn cần phải tắt vài plugin đi để có thêm bộ nhớ xử lý cho PHP.

Giải pháp của anh bạn là tạm ngừng sử dụng chức năng mới nên tôi cũng không có dịp fixed lỗi này tới cùng, tuy nhiên các bạn có thể làm một trong các cách trên nếu gặp tình trạng tương tự !

Chúc các bạn thành công !

TÁC GIẢ:

Tôi là Jam, thâm niên 7 năm thiết kế website và làm SEO. Hãy theo dõi blog của tôi để nhận được nhiều chia sẻ thú vị xung quanh chủ đề công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *