Logo của Wordpress - giản thể

Lấy bài đăng từ hôm trước trong WordPress

WordPress có một class rất mạnh, có thể lấy bất kỳ một bài đăng nào trong cơ sở dữ liệu và cũng có thể lấy bất kỳ một bài đăng nào theo những yêu cầu nhất định được WP_Query hỗ trợ, bao gồm theo tag, category Metadata và cả ngày tháng nữa.

Bây giờ trường hợp thế này: Nếu bạn đang phải làm một trang báo và người chủ website yêu cầu bạn lấy 10 bài trong category xyz để hiển thị lên, và đặc biệt là nó phải là từ ngày hôm qua trở về trước chứ không phải hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng WP_Query để hoàn thành công việc như sau:

<?php
$day = ( (date('d', current_time('timestamp') )) );
$month = ( (date('m', current_time('timestamp') )) );
$year = ( (date('Y', current_time('timestamp') )) );
                
         $arg = array(
            'posts_per_page' => 10,
                'category_name' => 'day-la-slug-category-xyz',
                  'date_query' => array(
                      array(
                            'before' => array(
                                'year'  => $year,
                                'month' => $month,
                                'day'   => $day,
                            )
                        ),
                    )
                );
$data = new WP_Query( $arg );

while ( $data->have_posts()): $data->the_post();
      // Hiển thị
endwhile;
wp_reset_postdata();
?>

Date_query trong WP_Query sẽ giúp các bạn hoàn thành nhanh chóng yêu cầu này, tôi cũng có loay hoay mãi với cái hàm này và thử sử dụng Compare nhưng dường như WP_Query trả về kết quả sai, nên sử dụng before thay cho chúng có vẻ ổn hơn nhiều !

Nếu các bạn cũng gặp yêu cầu tương tự thì có thể sử dụng cách này để hiển thị bài đăng trước ngày hôm nay nhé !

Chúc các bạn thành công !

TÁC GIẢ:

Tôi là Jam, thâm niên 7 năm thiết kế website và làm SEO. Hãy theo dõi blog của tôi để nhận được nhiều chia sẻ thú vị xung quanh chủ đề công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *