Wordpress Mu

Domain mapping trong WordPress Multisite

Domain mapping là một trong các plugin mà bạn nên cài nhất trong WordPress MU, đây là plugin cho phép người dùng có thể nhúng tên miền của họ vào trong blog trên WordPress Mu, chức năng này sẽ redirect blog với địa chỉ thực sang địa chỉ ánh xạ.

Hôm qua tôi có phát triển một vài ứng dụng cho một mạng xã hội bằng WordPress, có một điều đặc biệt là plugin này không có chức năng kiểm tra xem domain đó có thuộc hệ thống không ? Và nếu có thì redirect về tên miền gốc như thế nào ? Đành phải hack vào trong plugin, sợ nhất khi hack vào trong plugin là update, nhưng nói chung plugin này đã vài năm nay không thấy thay đổi gì nên có lẽ nó sẽ mãi như thế.

Tôi mở file domain_mapping.php trong thư mục mu-plugins lên, thêm vào:

function jam_check_domain_exist( $domain ) {
    global $wpdb;
    $where = $wpdb->prepare( 'domain = %s', $domain );
    return $wpdb->get_var( "SELECT blog_id FROM {$wpdb->dmtable} WHERE {$where} ORDER BY CHAR_LENGTH(domain) DESC LIMIT 1" );
}

Nếu hàm này thấy domain đã có trong cơ sở dữ liệu thì nó sẽ trả về blog_id để chúng ta tham khảo.

Tôi sẽ dùng hàm này với một hàm khác là get_original_url( $url, $blog_id = 0 ) để redirect hoặc để kiểm tra các điều kiện …

Cuối cùng, chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ !

TÁC GIẢ:

Tôi là Jam, thâm niên 7 năm thiết kế website và làm SEO. Hãy theo dõi blog của tôi để nhận được nhiều chia sẻ thú vị xung quanh chủ đề công nghệ.

Có 1 bình luận !

  1. Tớ thấy việc sử dụng cái plugin Domain mapping cho WordPress multisites rất quan trọng cho việc trỏ 1 tên miền về 1 website con trong hệ thống Netword website của WPMU. KHi khách truy cập cứ y chang 1 website độc lập như việc trỏ tên miền về blogger vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *