Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân

Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân hay không ? Trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn hiểu thế nào là tư cách pháp nhân và cùng bàn về lý do doanh nghiệp tư nhân lại không có tư cách pháp nhân

Hôm qua mình cứ cãi nhau với thằng bạn mãi, là doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, xong rồi cuối cùng cũng phải tìm hiểu ngọn ngành, nói có sách mách có chứng mới được…

Pháp nhân là gì ?

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi thỏa mãn 4 dấu hiệu sau đây:

  • Phải được tồn tại dưới một hình thái xác định và phải được cơ quan có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký hoặc công nhận
  • phải có cơ cấu tổ chức chặt chẽ: là cấu trúc nội tại bên trong bao gồm các cơ quan lãnh đạo, bộ phận chuyên môn của tổ chức, đảm bảo cho tổ chức có khả năng thực tế để hoạt động và điều hành đảm bảo tính nhất quán trong hoạt động pháp nhân;
  • Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó: điều này có nghĩa là pháp nhân tự chịu trách nhiệm tài sản của mình và trong giới hạn tài sản của mình nghĩa là trả nợ hết tài sản thì thôi, năng lực trách nhiệm pháp nhân gọi là trách nhiệm hữu hạn, trừ trường hợp ngoại lệ là các công ty hợp doanh thì thành viên hợp doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn;
  • Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

(Chương IV – Pháp nhân – Bộ luật dân sự)
Còn doanh nghiệp tư nhân thì trích theo luật doanh nghiệp 2005:

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp một chủ. Chủ doanh nghiệp có thể tự mình quản lý điều hành hoặc thuê người khác quản lý điều hành. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp vẫn là người chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp do mình làm chủ.
Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, quy định mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Như vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân không được thành lập thêm doanh nghiệp khác.
Luật Doanh nghiệp năm 2005 cũng nêu rõ, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, bởi tài sản của doanh nghiệp tư nhân không độc lập. Tiêu chuẩn để xem xét tính độc lập về tài sản của một doanh nghiệp là tài sản của doanh nghiệp đó phải độc lập trong quan hệ với tài sản của chủ doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân không thỏa mãn tiêu chuẩn này, vì thế nó không thỏa mãn điều kiện cơ bản để có được tư cách pháp nhân.
Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động của mình, vì tính chất độc lập về tài sản không có. Nghĩa là chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình.

Như vậy ta cũng thấy rõ: Chủ doanh nghiệp tư nhân không thỏa mãn được định nghĩa về pháp nhân, trong điều kiện thứ 3: tài sản phải tách biệt với các tổ chức khác … mà doanh nghiệp tư nhân thì lại chịu trách nhiệm vô hạn trước nghĩa vụ và nợ của công ty.

Chúc các bạn vui vẻ !

TÁC GIẢ:

Tôi là Jam, thâm niên 7 năm thiết kế website và làm SEO. Hãy theo dõi blog của tôi để nhận được nhiều chia sẻ thú vị xung quanh chủ đề công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *