Công nghệ

Delete file hay folder trong CentOS

CentOS hay Linux nói chung đều có các lệnh gần giống nhau, chắc có khác là khác cái tiền tố một chút …

CentOS hay Linux nói chung đều có các lệnh gần giống nhau, chắc có khác là khác cái tiền tố một chút thôi. Trong bài viết này mình xin chia sẻ cách xoá file trong CentOS.

CentOS được dùng rộng rãi trong máy chủ, hay VPS vì căn bản là nó miễn phí và cũng tương đối tốt so với các hệ điều hành khác. Được phát triển dựa trên phiên bản RedHat nên document của chúng là chung nhau.

Để xoá một file lẻ, ta dùng lệnh sau trên SSH, các bạn có thể sử dụng Putty để làm việc trên Windows nhé.

rm myFile.txt myFile1.txt myFile2.txt …etc…

Còn nếu bạn muốn xoá các file có đuôi giống nhau thì dùng lệnh này:

rm myFile*.txt

Và đương nhiên không thể thiếu lệnh xoá sạch cả folder:

rm -rf foldername/

Vì linux không cho phép xoá folder khi chúng có file khác nên ta phải thêm lệnh recursive vào là -rf để xoá sạch sẽ folder.

Và cuối cùng, nếu bạn đang dùng lệnh CD để làm việc trong một folder, bạn có thể xoá sạch file trong folder đó mà không xoá chính folder đó:

rm -rf *

Chúc các bạn thành công !

Thông tin liên quan