Chuyện phiếm

Chuyện phiếm là gì ? Là những thứ không đâu vào với đâu, không nằm trong một chuyên mục nào. Là những chuyện tào lao bên ngoài lề công việc.

Đào mộ bút ký vs Ma thổi đèn

Đạo mộ bút ký và ma thổi đèn, bạn thích truyện ma nào hơn ? Cùng vào đây bàn luận !

3 thảo luận

  • chà , đọc comment của bạn làm mình thấy ức chế lằm,… – 8/02/2018
  • Mình bây giờ mới đọc kỹ hơn và cũng thấy như bạn… – 17/11/2017
  • So sánh kiểu gì vậy? Ma thổi đèn trừ phần bông đùa… – 17/11/2017