Wordpress Plugin

Cho phép thêm các thẻ html trong comment của WordPress

Ở trên hệ thống Vietdex.com của tôi sử dụng một hệ thống comment riêng nên việc cho phép các thẻ HTML là cực kì đơn giản, bằng cách thêm hàm Strip_tags() của PHP và giới hạn số lượng thẻ html là xong, hoàn toàn theo ý thích, nhưng với hệ thống comment mặc định mà các bạn thường sử dụng thì việc cho thêm thẻ cần phải được thực hiện bằng plugin, sau đây mình xin chia sẻ hàm đó để nếu các bạn có sử dụng Rich-text trong comment thì không phải bỡ ngỡ lần mò code:

function jamviet_customise_allowedTags() {
    global $allowedtags;
    // Thêm thẻ html cần thiết
    $newTags = array(
        'span' => array(
            'style' => array()
        ),
        'i' => array(
            'style' => array()
        ),
        'b' => array(
            'style' => array()
        ),
        'u' => array(
            'style' => array())
        );
    $allowedtags = array_merge( $allowedtags, $newTags );
}
add_action('init', 'jamviet_customise_allowedTags', 11 );

Và với hàm này các bạn cho nó vào plugin hoặc cho vào file function của giao diện đều được, tuy nhiên khuyến khích các bạn cho vào plugin vì nó được thực thi sớm hơn là giao diện !

Chúc các bạn thành công !

TÁC GIẢ:

Tôi là Jam, thâm niên 7 năm thiết kế website và làm SEO. Hãy theo dõi blog của tôi để nhận được nhiều chia sẻ thú vị xung quanh chủ đề công nghệ.

Có 3 bình luận !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *