Giờ thì tẹt tèn ten nào

Cấu hình FTP Server (VsFTP) trên VPS hệ điều hành CentOS

Do mình đang dùng FTP qua cổng SSL nên chậm quá, nhân tiện lọ mọ cài VsFTP mở cổng  21 chạy thường cho nhanh, sau đây mình xin chia sẻ quá trình cài đặt của mình lên con VPS đang chạy hệ điều hành CentOS nhé.

* Lưu ý chung, hãy đăng nhập bằng phần mềm Putty dùng lệnh cho nó dễ.

Cài đặt FTP

Trước tiên bạn kiểm tra vsftpd đã được cài đặt chưa bằng lệnh:

# rpm -qa|grep vsftp

Nếu chưa thấy chữa vsftpd chứng tỏ vsftpd chưa được cài, ta tiến hành cài vsftpd bằng lệnh sau:

# yum install vsftpd -y

Xem các file cấu hình cần thiết của vsftpd:

# rpm -ql vsftpd

Trong đó ta có:

 • /etc/vsftpd/ftpusers : Chứa các user ko được login vào FTP.Vì vấn đề bảo mật trên hệ thống Linux, dịch vụ ftp không cho phép người dùng root và một số người dùng đặc biệt khác đăng nhập để sử dụng dịch vụ ftp. Nếu chúng ta muốn người dùng root và một số người dùng khác trong file ftpusers được phép đăng nhập qua ftp, chúng ta thêm ký tự (#) trước tên người dùng.
 • /etc/vsftpd/user_list : Chỉ cho phép các user trong file này được phép login nếu: userlist_deny=NO
 • /etc/vsftpd/vsftpd.conf : File cấu hình chính chứa những tùy chọn cấu hình cho FTP server.

Cấu hình vsftp

Mở file cấu hình chính:

vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Cấu hình tương tự:# line 12: Ko cho phép người dụng nặc danh login qua ftp. Nếu chúng ta muốn chỉ cho phép người dùng nội bộ trên hệ thống login qua ftp thì đổi lại YES thành NO.

anonymous_enable=NO

# Line 15: cho phép mọi người dùng nội bộ login qua ftp (mặc định).

local_enable=YES

# line 81,82: uncomment ( allow ascii mode )

ascii_upload_enable=YES
ascii_download_enable=YES

# line 105: uncomment

ls_recurse_enable=YES

#Bổ sung thêm đoạn dưới vào cuối file

local_root=public_html

# use localtime
use_localtime=YES

Khởi động dịch vụ VsFTP:

[root@linux ~]# /etc/init.d/vsftpd start
Starting vsftpd for vsftpd: [ OK ]

Cho phép dịch vụ tự chạy kèm khi khởi động lại máy

[root@linux ~]# chkconfig vsftpd on

Kiểm tra lại xem port của dịch vụ đã được mở chưa:

[root@linux ~]# netstat -an|grep :21
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN

Tạo 1 user thử kết nối đến FTP Server:

[root@linux ~]# useradd user
[root@linux ~]# passwd user
Changing password for user user.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.

Keke ! Giờ thì mình dùng FlashFTP để kết nối thử xem, ồ ! Nếu các bạn không kết nối được thì cần phải tắt selinux bằng lệnh setenforce 0 nhé !

 

Giờ thì tẹt tèn ten nào
Giờ thì tẹt tèn ten nào

Chúc các bạn thành công !

TÁC GIẢ:

Tôi là Jam, thâm niên 7 năm thiết kế website và làm SEO. Hãy theo dõi blog của tôi để nhận được nhiều chia sẻ thú vị xung quanh chủ đề công nghệ.

Có 8 bình luận !

 1. Hỏi ngu: Hiện e đang mới lần đầu sử dụng quản trị vps trên kloxo nên còn rất gà. Khi e kết nối với ftp thì hiện ra như vậy?

  Waiting to retry…
  Status: Connecting to 112.78.4.108:21…
  Status: Connection attempt failed with “ECONNREFUSED – Connection refused by server”.
  Error: Could not connect to server

  A cho e hỏi như thế có phải chưa mở cổng 21 không, nếu bị chưa mở cổng 21 e phải làm như thế nào. E chưa quản trị cái này bao giờ nên hơi gà vì lệnh gì gì đó chả biết gì cả, mong được giải thích chi tiết ạ

 2. Anh ơi em làm theo các bước trên đến lúc dùng FileZilla kết nối vào ftp server vừa tạo lại không được nó hiển thị lỗi:
  Status: Waiting to retry…
  Status: Connecting to 42.112.21.81…
  Response: fzSftp started, protocol_version=6
  Command: open “dungth@42.112.21.81” 22
  Error: Connection timed out after 20 seconds of inactivity
  Error: Could not connect to server

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *