Query trong SQL

Cài đặt MySQL sao cho tiết kiệm bộ nhớ nhất

Trời ạ, nếu bạn đang sở hữu một server 16G RAM thì không phải bàn nhiều làm gì, tuy nhiên nếu bạn đang chạy một cái VPS có 1G RAM thì phải làm thế nào ? Thậm chí chỉ có 512M RAM cũng nên, tuy nhiên hoạt động của máy sẽ tốt hơn nếu chúng ta cấu hình cho MySQL sử dụng vừa phải RAM, dành phần cho hệ điều hành và PHP hoạt động, sau đây là cách cấu hình về tối thiểu cho MySQL.

Bảng dữ liệu này so sánh giá trị mặc định trong file cấu hình của MySQL và cài đặt xuống tối thiểu:

Setting Default Minimum
innodb_buffer_pool_size 128M 5M
innodb_log_buffer_size 1M 256K
query_cache_size 1M 0
max_connections 151 1 (although 10 might be more reasonable)
key_buffer_size 8388608 8
thread_cache_size (autosized) 0
host_cache_size (autosized) 0
innodb_ft_cache_size 8000000 1600000
innodb_ft_total_cache_size 640000000 32000000
thread_stack 262144 131072
sort_buffer_size 262144 32K
read_buffer_size 131072 8200
read_rnd_buffer_size 262144 8200
max_heap_table_size 16777216 16K
tmp_table_size 16777216 1K
bulk_insert_buffer_size 8388608 0
join_buffer_size 262144 128
net_buffer_length 16384 1K
innodb_sort_buffer_size 1M 64K
binlog_cache_size 32K 4K
binlog_stmt_cache_size 32K 4K

 

Các bạn cũng có thể tiết kiệm bộ nhớ tối đa bằng cách tắt “performance schema” hoặc “InnoDB” nhưng không nên làm như vậy vì InnoDB giờ là mặc định và có nhiều cái lợi khi sử dụng loại Engine này !

Các bạn có thể mở file theo đường dẫn

/etc/my.cnf

Sau đó chỉnh lại các giá trị như trên, đảm bảo MySQL vẫn chạy bền, nhưng không được nhanh như ý muốn đâu nhé !

Chúc các bạn thành công !

TÁC GIẢ:

Tôi là Jam, thâm niên 7 năm thiết kế website và làm SEO. Hãy theo dõi blog của tôi để nhận được nhiều chia sẻ thú vị xung quanh chủ đề công nghệ.

Có 5 bình luận !

    1. Host thì rất khó tối ưu do bạn không có quyền thay đổi, tác động gì vào cấu hình của nó như vps hay sever.
      Nhưng…
      Web bạn dùng mã nguồn nào thì có thể sử dụng các plugin Cache , nén css ,js ,html để tăng tốc độ web đáng kể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *