chuyển nhà

Lại chuyển nhà

Câu của các cụ từ trước tới nay vẫn đúng là thế: “ba lần chuyển nhà là một lần cháy nhà”. Tôi …

Chuyển nhà sang Tumblr

Đây là lần đầu tiên tôi viết blog trên Tumblr, đã nghe nói tới Tumblr từ lâu nhưng không sử dụng, nay …

Mình sẽ nhớ nhất cái bàn này, nhiều lần nó ăn đạp, ăn đập, ăn đè, ăn vỏ kẹo

Chuyển nhà nào …

Hôm nay tôi chuyển nhà, mà nhớ kỷ niệm ngày trước mình chuyển chỗ ngồi thôi còn nhớ chỗ cũ thì thử …

6 thảo luận

  • […] ảnh là lúc tôi search thử từ chuyển nhà trên công... - 28/03/2015
  • Nhìn bác Hiển trong ảnh béo nhờ :D - 27/08/2014
  • Cấm em đi đào mồ, anh chuyển nhà từ mười mấy năm... - 9/05/2014